Latinské slovo - cito


Překlad latinského slova cito do českého jazyka, naleznete níže.

Přesná shodacito - prudce
cito - rychle
cito - spěšně
Rozšířená shodasus cito - budit
oscito - být ospalý
sciscitor - doptávat se
scitor - dotazovat se
circitor - hlídač
sollicito - hýbat
vocito - jmenovat
concito - kvapně shánět
licitor - licitovat
licitor - nabízet
vocito - nazývat
circitor - obchazeč
oscito - otvírat ústa
sciscitor - pátrat
scitor - pátrat
incito - pobídnout
licitor - podávat
sus cito - podněcovat
incito - pohnat
policitoridae - pospolitkovití
sus cito - pozdvihovat do výše
noscito - poznávat
noscito - pozorovat
exsuscito - probudit
cito - prudce
re cito - předčítat
recito - předčítat
recito - přednášet
sollicito - rušit
cito - rychle
vocito - říkat
pollicitor - slibovat
cito - spěšně
concito - stále svolávat
sollicito - v pohyb uvádět
scito quia - věz že
excito - vyburcovat
vocito - vyhlašovat
excito - vyhnat
excito - vyplašit
sciscitor - vyzvídat
scitor - vyzvídat
exsuscito - vzbudit
sus cito - zdvíhat
oscito - zívat
noscito - znamenat
sollicito - znepokojovat

Latinský slovník on-line

Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo "lingua".


Latinsko - český slovník (lingua)
Přepnout na česko - latinský slovník.